Sökoptimering

Marknadsföring handlar i grunden om ”sälj”, att skapa nya kundrelationer som i slutändan leder till ökad försäljning. Tack vare Internet så har nya möjligheter skapats, både för säljarna och köparna. Google har blivit en maktfaktor men också ett verktyg. Som köpare kan man samla helt annan information genom att enbart ”googla”. Som säljare gäller det att synas där kunderna letar och många affärer börjar idag i sökrutan och sökresultatet. Om du vill synas där måste du oftast satsa på sökoptimering för att lyckas. Alternativet är att betala Google för att få besökare via klick på textannonser, så kallade Google Adwords. Det kan bli kostsamt i längden.

Sökoptimering, även omnämnt som sökmotoroptimering och SEO, är vad som behövs för att innehållet på en hemsida ska bli googlebart.

Sökoptimering är ett oerhört brett område. Det finns mängder av metoder och arbetssätt. Ibland går åsikterna om ”hur man ska jobba” isär bland de professionella aktörerna.

Det alla behöver inse är att det behövs för det finns idag inget mer effektivt och kostnadseffektivt sätt för att marknadsföra vare sig produkter eller tjänster på Internet. Samtidigt ska man vara medveten om att det krävs ett helhetsgrepp när det gäller onlinemarknadsföring. Läs mer om sökoptimering på SEO-bloggen här.

Det lönar sig att synas i sökresultatet

Insikten om att det är lönsamt för företag att synas på webben är idag ganska självklar. Däremot finns det en kompetensbrist hos många beställare och producenter. Det skulle behövas minst dubbelt så många aktörer och de skulle behöva kunna dubbelt så mycket. Sökoptimering kommer in för sent i processen, trots att den borde vara med redan i första fasen när man bestämmer sig för att köpa hemsida.

Det skulle behövas ett korståg vad gäller kunskapsöverföring till företag, kommuner och organisationer som ska beställa och utföra onlinemarknadsföring samt sökoptimering.

Kommentera