Netifiera får mer liv

Den ”gamla” webbplatsen netifiera.se har fått nytt liv och nu finns en påbörjad (publicerad) sida om sökmotoroptimering också. Detta är en del av webbplatsen som är tänkt att växa och få en liten annan inriktning än min blogg. Tanken för Netifiera i stort är att skapa en bredare webbplats som har ett tydligt mål. Det kommer alltså inte vara den fokus på SEO som man kan se nu, utan snarare på hela ”Internetnyttan”. Hur och när detta arbete sker är beroende på vilka resurser som finns för att jobba med det. Det har idag inte prioritet 1.