Hög ctr i sökresultatet är ett sunt tecken

Det finns två discipliner som är närbesläktade men som ändå skiljer sig åt, det är sökmotoroptimering och konverteringsoptimering. Det förstnämda handlar om att komma högt upp i sökresultatet och det andra om att omvandla besökarna till kunder. Något man sällan talar om är hur man ska påverka besökaren att klicka på sökresultatet utan att behöva förbättra positionen. Andelen som klickar, ctr, skiljer sig väldigt mycket åt och orsakerna kan vara flera. Det första man tänker på är hur sidans title och description är utformad för det är dessa som exempelvis Google exponerar. Andra saker som säkert har stor betydelse är relevans och vilket syfte den som googlar har.

Om jag är intresserad av att köpa en tavla är jag kanske mindre intresserad av att lära mig måla en tavla. Exemplen kan göras till näst oräkneliga. Det handlar helt enkelt om att komma mitt i prick. Om det är sökmotoroptimerarens ansvar eller om detta ska tillfalla den som ansvarar för konverteringen är en annan fråga.

Som tidigare antytts så har placeringen stor betydelse för ctr. En förstaplacering kanske ger så mycket som 30% ctr medan en position 10 bara ger någon procent eller två. Ser man till den totala ctr:en för en webbplats så kanske man på sin höjd kan räkna med att ligga på en enstaka procent och ibland en tiondel. För egen del och för de webbplatser jag jobbar med är skillnaderna enorma. Den sida som sticker ut mest är en egen sida som marknadsför löjrom från vänern, www.lojrom.nu. Den har i mina ögon enorm hög total ctr, så mycket som 17,5% . Detta innebär att nästan 1/5 av alla som sett sidan i sökresultatet klickar sig vidare in på den. Totalt sett har den trafik från ca 80 sökbegrepp så den täcker upp en del trots sin ringa storlek.  Som exempel kan nämnas att även positioner långt ner (position 10-18) har ctr 5-30%. Mycket ovanligt. En avgörande förklaring är att webbplatsen vänder sig till dem som är intresserade av att köpa löjrom och att de webbplatser som konkurrerar på samma sökord har en annan inriktning, exempelvis receptsidor.

Du kan enkelt själv ta reda på ctr i sökresultatet för dina webbplatser genom att använda Googles verktyg för webbansvariga.  Gå först till den webbplats (om du har flera kopplade) du vill kolla och klicka sedan på Söktrafik och sökfrågor i vänstermenyn. Du får då information om antal sökfrågor, antal visningar och antal klick. Både totalt sett och för unika sökfrågor. Här får du väldigt bra information om vilka sökord som är värda att satsa mer på under förutsättning att besökarna även konverterar. Det är en viktig pusselbit som kan användas i din Internetmarknadsföring.

 

Kommentera